Publicystyka KDM.pl Publicystyka KDM.pl
 
 Publicystyka KDM.pl

7 Warsztaty Gospel w Skawinie - 2013.04.06-07, Skawina
tekst Warsztaty Gospel w Skawinie

Przygotowanie tego wydarzenia zajęło kilka miesięcy i wymagało zaangażowania wielu osób.


zdjzdj


Ciągle żywe są emocje, jakich mogliśmy doświadczyć podczas minionego weekendu. Prawie sto osób spotkało się w sobotę rano, aby wziąć udział w 7. Warsztatach Gospel w Skawinie. Przygotowanie tego wydarzenia zajęło kilka miesięcy i wymagało zaangażowania wielu osób. Niedzielny koncert finałowy był zwieńczeniem wysiłku organizatorów, instruktorów i uczestników.
Myśl przewodnia tegorocznych warsztatów głosiła, że " Z Bogiem wszystko jest możliwe". To przesłanie przyświecało nam przez cały okres przygotowań, a także podczas trwania warsztatów i w czasie koncertu. Chcieliśmy podzielić się tą prawdą ze wszystkimi, którzy zechcą otworzyć na nią swoje serca.
Warsztaty Gospel to bardzo intensywny czas. Wiele godzin prób i wzmożonego wysiłku. Czas przezwyciężania zmęczenia i okazja do pokonywania własnych ograniczeń. Jednocześnie czas obficie błogosławiony przez Boga. Dający radość i pokazujący, jak wielka moc tkwi w uwielbieniu.
Oddawanie chwały Panu Bogu, to jeden z nadrzędnych celów, dla których organizujemy Warsztaty Gospel. Muzyka Gospel niesie ze sobą głębokie przesłanie i bez tego duchowego dna nasza inicjatywa nie miałaby sensu. W szczególny sposób zaproszeni instruktorzy łączyli profesjonalizm z miłością do Boga i chęcią służenia Mu poprzez swoją pracę. Potrafili zachęcić nas do osiągania wysokiego poziomu artystycznego, a jednocześnie przypominać nam, po co to wszystko robimy.
W moich uszach brzmią jeszcze wskazówki dyrygentów, które miały nam pomóc zaśpiewać jak najlepiej. Mam w pamięci pełne ekspresji gesty i mimikę ich twarzy, kiedy opracowywaliśmy kolejne utwory. Ciągle słyszę pasję, z jaką mówili o Bogu składając świadectwa i opowiadając o swojej relacji z Nim. Byłam wzruszona pragnieniem, aby dzielić się z nami tym, czego doświadczają. To wszystko jest we mnie żywe i sprawia, że tegoroczne warsztaty zostawiają trwały ślad w moim przeżywaniu świata.
Osoby, z którymi rozmawiałam w czasie warsztatów i po koncercie, również dzieliły się ze mną pozytywnymi wrażeniami. Podobał im się styl, w jakim prowadzone były próby oraz występ chóru. Kilka osób doświadczyło Bożego działania w czasie wspólnej modlitwy chórzystów i instruktorów po zakończeniu koncertu. Bóg mówił do nas w różny sposób. Poprzez słowa i ciszę, obrazy i dźwięki, odczucia i kolory. Łzy wzruszenia były dowodem głębi tych doświadczeń. Niektórych z nas Bóg dotknął w bardzo szczególny i osobisty sposób.
Cieszę się, że mogłam być zarówno uczestnikiem warsztatów, jak i wolontariuszem angażującym się w ich organizację. To dało mi szerszą perspektywę i pozwoliło wzbogacić się o wiele nowych doświadczeń. Miałam okazję współpracować ze wspaniałymi ludźmi, którzy z uwielbienia uczynili cel swojego życia. Jestem pewna, że Bóg przygotowuje dla nas kolejne wyzwania. Przecież "Z Bogiem wszystko jest możliwe"!


Jesteś   gościem w Publicystyce KDM.pl  /od 16.12.2004/  [administracja]

MaziThomasso Publicystyka KDM.pl Valid XHTML 1.0! Valid CSS!  (c) KDM