Publicystyka KDM.pl Publicystyka KDM.pl
 
 Publicystyka KDM.pl

Koncert Eo Nomine - "Jan Paweł II - w drodze do świętości"
tekst Spaniel, 10.2007, Warszawa

Od 7 lat Dzień Papieski dzięki organizowanym przy jego okazji wydarzeniom kulturalnym jest okazją do refleksji nad sensem życia i spojrzenia w głąb siebie.


Nie inaczej było w tym roku. Dzięki inicjatywie Ośrodka Kultury "Arsus" w Warszawskim Ursusie i zaproszeniu na jego deski grupy Eo Nomine uczestnicy mogli przeżyć niesamowity czas. W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża zafundowali obecnym niezapomniane przeżycie – koncert „Jan Paweł II – w drodze do świętości”.
Może pierwszy raz w swoim życiu uczestnicy tego wieczoru mogli zobaczyć i doświadczyć radości emanującej od członków Eo Nomine wynikającej z ich osobistego spotkania z Bogiem. Repertuar zespołu utrzymany muzycznie w konwencji pop/rockowej zachęcał do dziękowania i opiewania chwały Stworzyciela. Zasługującym na pochwałę jest fakt niezwykłej otwartości wokalistki Doroty Choszczyk i jej liczne zachęty do włączenia się publiczności do wspólnego przeżywania tych chwil. W większości "nie pierwszej młodości" słuchacze bez problemów dali się porwać do aktywnego uczestnictwa w koncercie.
W trakcie wieczoru nie zabrakło oczywiście czasu na przypomnienie ważnych sentencji Jana Pawła II wypowiedzianych w trakcie spotkań z wiernymi wskazujących na konieczność budowania życia w oparciu o naukę Jezusa. Oprócz przytaczania słów papieża swoimi osobistymi przeżyciami ze spotkań z Janem Pawłem II dzieli się aktorka Narodowego Teatru Starego w Krakowie i Narodowego w Warszawie Dorota Segda oraz aktor teatru Nowego w Warszawie Maciej Gąsiorek.
Koniec spotkania uświetniło wykonanie wraz z całą salą "Barki" tak ukochanej przez papieża Polaka oraz "Hej Jezu" piosenki - legendy spotkań muzyków chrześcijan w Ludźmierzu.


Jesteś   gościem w Publicystyce KDM.pl  /od 16.12.2004/  [administracja]

MaziThomasso Publicystyka KDM.pl Valid XHTML 1.0! Valid CSS!  (c) KDM